eQmk'/, $ kmfu'g -/f;;_ M ;/sf/n] rLgsf] j'xfgaf6 cfh ljxfg NofPsf g]kfnLx? /flvPsf] eQmk'/sf] vl/kf6Ll:yt ljB't k|flws/0fdf agfPsf] Sjf/]G6fO{g . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;

काठमाडौँ :- मन्त्रिपरिषद्बाट गठित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले भारतबाट आएका नेपालीलाई अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवारको समितिको बैठकले भारतबाट आएका नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले संक्रमणको लक्षण यकिन नहुँदासम्म १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले भारत र चीनबाट मेडिकल किट ल्याउने निर्णय समेत गरेको छ । भाइरस संक्रमणको आशंका लागेका व्यक्तिको स्वाब नमूना संकलनका लागि किट आवश्यक पर्छ । किट अभाव हुँदा पर्याप्त नमूना संकलन र परीक्षण हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला समितिले छिमेकी देशबाट किट ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले निजी क्षेत्रका व्यावसायिक फर्मलाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न दिने निर्णय समेत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि निश्चित दिनमा ल्याउन दिने गरी हवाइ सेवा र सवारीसाधन उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।